Coronaviruset

Vi följer kontinuerligt nya uppdateringar om Coronaviruset samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

RÅD OCH RIKTLINJER GÄLLANDE CORONAVIRUSET
Vi följer kontinuerligt nya uppdateringar om Coronaviruset samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under tiden gör vi allt vi kan för att säkerställa en så trygg och säker miljö på våra kliniker som möjligt.

CORONAVIRUSET
Active Dental har öppet som vanligt och vi har vidtagit extra försiktighetsåtgärder för att säkerställa en trygg och säker miljö att vistas i. Våra patienter och medarbetares säkerhet är vår högsta prioritet och vi följer de strikta hygienkrav från Socialstyrelsen vad gäller rengöringsprocesser, desinfektion av behandlingsrum mellan patienter och sterilisering av samtliga instrument som används under behandlingarna.

FEBERFRI KLINIK
För allas säkerhet tillåts ingen till vår klinik med symtom som kan vara orsakade av Covid-19 såsom feber, hosta, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk illamående magbesvär, muskel-och ledvärk eller förlorat lukt- och smaksinne.

TILLHÖR DU EN RISKGRUPP?
I enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer rekommenderas du som är äldre eller tillhör en annan riskgrupp att begränsa dina sociala kontakter, vilket vi naturligtvis uppmanar dig att följa. Men samtidigt som det mesta i samhället stannar upp kan behovet av akut tandvård fortfarande uppstå. Då är du väkommen till oss under särskilt försiktiga omständigheter. Kontakta oss vid ytterligare frågor kring detta.

BESÖK OSS GÄRNA UTAN SÄLLSKAP
För att minimera smittspridning är vi tacksamma om du i dessa tider undviker att ta med dig sällskap till oss. Detta gäller förstås inte om det är absolut nödvändigt, till exempel barn eller patienter med kognitiv funktionsnedsättning.

Besök Active Dental