Det statliga tandvårdsstödet

Det allmänna tandvårdsbidraget innebär att alla som fyllt 23 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck helt enkelt.

Det statliga tandvårdsstödet

Det allmänna tandvårdsbidraget innebär att alla som fyllt 23 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck helt enkelt.
Bidraget är på 300 kronor per år för personer i åldrarna 30-64 år och 600 kronor per år för åldersgrupperna 23-29 år samt 65 år och äldre.


Det statliga tandvårdsstödet innebär att om Du som patient har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader som överstiger 15 000 kronor ersätts dessa med 85 procent.
Kostnaderna upp till 3 000 kronor får Du betala själv (förutom den del som kan betalas med allmänna tandvårdsbidraget).


Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som Du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan.
Referenspriset är endast riktlinje priser och tandläkarens prislista ligger oftast lite högre än referenspriset.
Staten räknar nämligen inte vad du betalar, utan vad de olika åtgärderna bör kosta enligt dessa referenspriser.

Läs mer på försäkringskassans hemsida.

Besök Active Dental